Kallelse årsmöte 2024

23 december 2023

Årsmöte för PK Hjorten genomförs 2024-01-23 kl 18:30 i föreningens klubblokal. Kallelse är utskickad till föreningens medlemmar per melj.